GENEZA POWSTANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PIAST”
W ZŁOTOWIE
.

 

W 1962 r. Złotów posiadał 9,5 tys. mieszkańców i był powiatowym miastem w woj. koszalińskim, na terenie którego działało w tym czasie 13 spółdzielni mieszkaniowych.

W dniu 21 marca 1962 r. 17 obywateli Złotowa na zebraniu założycielskim postanowiło założyć czternastą spółdzielnię mieszkaniowa na terenie woj. koszalińskiego o nazwie SM „Piast”.

 

Założycielami Spółdzielni byli:
Zdzisław Krawiec, Rajmund Grochowski, Mieczysław Olszowy, Zenon Olewiński, Leokadia Kotarba, Henryk Chudziński,  Władysław Iwon, Brygida Kołodziejczyk, Zbigniew Pietrasik, Ludwika Polachowska, Helmut i Marta Werner, Ryszard Włodarczyk, Klemens Zdrenka, Stefan Kubala, Bogdan Krawczyk, Bernard Kokowski. Przewodniczącym Rady został Zdzisław Krawiec,
a Przewodniczącym Zarządu został Stefan Kubala
oraz Bogdan Krawczyk i Bernard Kokowski zostali wybrani na członków Zarządu.

 

Pierwsi członkowie wprowadzili się do 23 mieszkań w listopadzie do budynku przy ul. Boh. Westerplatte 22.

 

W dniu 26 maja 1965 roku rozpoczął kadencję nowy skład Rady Nadzorczej Spółdzielni, której przewodniczącym od dnia 1974 r. był Pan Harry Wargin. Pierwszym etatowym a drugim z kolei prezesem SM „Piast” w Złotowie został w dniu 6 kwietnia 1965r, mgr Józef Kurcin, zajmując to stanowisko do dnia 10 lipca 1980 r., trzecim prezesem był od dnia 14 października 1980r, do 22.11.1990 r. inż. Ryszard Karpiński, krótko - do 30.06.1991 r. mgr Krystyna Matraszek i od 01.07.1991 do dnia 31.03.1994 r. Pan Ryszard Stanek, a od 4 kwietnia 1994 r, do dnia 30.04.2014r.funkcję tą sprawował Pan Antoni Mikicki. Aktualnie prezesem SM "Piast" od 1.05.2014r. jest Pan Wojciech Buczek. 

 

W wyniku zmian podziału administracyjnego kraju, dokonanych w 1975 roku Złotów został włączony do nowo utworzonego województwa pilskiego, na terenie którego istniało wówczas 9 spółdzielni mieszkaniowych. W 1978 r. łączna ilość Spółdzielni wzrosła do dziesięciu, wśród których SM „Piast” zajmowała V miejsce pod względem wielkości zasobów mieszkaniowych.

 

Sukcesywny rozwój Spółdzielczości doprowadził do tego, iż obecny stan zasobów mieszkaniowych wynosi 68 budynków wielorodzinnych z 2609 mieszkaniami o łącznej powierzchni 128.711,78 m2, lokali użytkowych w ilości 111 szt. o łącznej pow. użytk. 5439,85 m2, garaży 351 szt. o pow. użytk. 5973,70 m2 i kluby, biura, zaplecze socjalne o pow.1.598,28 m2.

 

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” działa 10 sekcji zainteresowań, które prowadzą ciekawą działalność w dwóch klubach „Mieszko”i „Ziemowit”, organizują imprezy w plenerze, współpracują z placówkami kulturalnymi na terenie miasta Złotowa, jak i poza. Teren działania Spółdzielni obejmuje miasta Złotów, Okonek i Krajenka na powierzchni gruntów – 219.909 m2

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem istniejącą substancją mieszkaniową polegającą na stałym usprawnianiu i polepszeniu stanu technicznego i estetycznego budynków jak i terenów osiedlowych, prowadzoną zgodnie z przygotowanymi przez Zarząd, zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą planami finansowo – gospodarczymi.

 

   

aktualizacja 06.10.2014r.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.